Logosynthesis Logo

De LIA - Internationale Vereniging voor Logosynthese

is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie, die zetelt in Zwitserland.

De LIA…

  • ondersteunt deskundigen en andere geïnteresseerden op het gebied van Logosynthese®
  • vormt een wereldomvattend netwerk met vele actieve aanknopingspunten
  • dient als platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring
  • draagt bij aan de verbreiding van Logosynthese®
  • bevordert de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van Logosynthese®
  • certificeert professionals op meerdere niveaus


De leden van de LIA zijn deskundigen in coaching, supervisie, psychologische begeleiding en psychotherapie.

 

News

1 2 3 5

Begeleiding gezocht?

Deze coaches, therapeuten en supervisoren zijn opgeleid en gecertificeerd in Logosynthese®. Ze bieden professionele ondersteuning. and can offer you professional support.

Kennismaken?

Open seminars voor alle geïnteresseerden. Hier leer je Logosynthese® kennen en toepassen voor zelfcoaching and apply it yourself.

Deskundige worden?

Gecertificeerde opleiding voor coaches, therapeuten en supervisoren. Hier vind je de Basistraining Logosynthese en alle andere seminars tot Practitioner/Master Practitioner.