Инструктор

Сертифицирането на инструктори е насочено към обучени практикуващи в Logosynthesis® или към тези, които желаят да придобият титлата "практикуващ" в близко бъдеще. Сертифицирането като инструктор по Logosynthesis® ви дава право да предлагате семинари по Logosynthesis® на заинтересовани лица. Сертифицирането се извършва на среща на инструкторите, която се провежда на редовни интервали от време. В нея участват както желаещи да получат нов сертификат, така и инструктори, които вече притежават лиценз. Те могат да се посещават на място или онлайн.

Wir geben Ihnen gerne Auskunft. Kontaktieren Sie uns.

Сертификатът за инструктор по логосинтеза дава право на притежателя му да предлага въвеждащия семинар " Самообучение с логосинтеза", както и тематични семинари, предназначени за непрофесионалисти, т.е. участници, които не се нуждаят от обучение по коучинг, супервизия или терапия. Лицензът включва материалите за поканата за участие в търга и използването на .pptx файла за въвеждащия семинар и другите тематични семинари. Инструкторите могат също така да публикуват съответните си оферти на уебсайта на LIA.

Сертифицирането обикновено се извършва на среща с инструктора (вж. съдържанието и целите по-горе). Членството в LIA е част от условията за сертифициране като инструктор по логосинтеза. Подробно описание можете да намерите в правилата за сертифициране. В този документ ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Извън немскоговорящите страни, където в момента не се провеждат срещи на инструктори, са налични следните възможности:

  • Вариант 1: Кандидатът подава заявление до LIA и се запознава с Logosynthesis® срещу заплащане от оторизиран опитен инструктор по време на участие и съвместно преподаване в семинар за самообучение. Кандидатът получава съответната документация от LIA срещу лицензионна такса от 90 швейцарски франка / 70 евро.
  • Вариант 2: Кандидатът подава заявление до LIA, получава съответните документи срещу лицензионна такса от 90 швейцарски франка / 70 евро и се запознава със семинара от оторизиран, опитен инструктор по Logosynthesis® в продължение на 2 часа срещу заплащане.