Logosynthesis Logo

Het seminar Logosynthese Live

Dit element van de vervolgopleiding biedt de gelegenheid zowel het inzicht in Logosynthese te verdiepen aan de hand van de verwerking van eigen thema’s, alsmede blokkades bij de toepassing van de methode uit de weg te ruimen. De deelnemer brengt eigen thema’s in en beleeft zo de werking van Logosynthese bij zichzelf en bij de andere deelnemers.

Tijdens het seminar wordt een breed palet aan werkwijzen aangeboden waarmee de deelnemer als deskundige een overzicht over het hele veld verkrijgt. Na elke begeleidingsronde is er gelegenheid om de eigen ervaringen te delen en te discussiëren over theoretische of methodische aspecten van het werk.

Themenseminars en Logosynthese Live agenda