Logosynthesis Logo

Voor wie?

Het opleidingsprogramma tot  Master Practitioner in Logosynthese (MPL) is bedoeld voor opgeleide deskundigen, die al Practitioner zijn, minstens 2 jaar ervaring hebben in het toepassen van Logosynthese met cliënten of patiënten en een verdere verdieping in Logosynthese door een intensief ontwikkelingsproces hebben nagestreefd. Tot nu toe zijn ongeveer 50 Master Practitioners in Logosynthesese gecertificeerd.

 

Inhoud en doel

In het curriculum voor  Master Practitioner in Logosynthese staat de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van de leerling voorop. Bij dit voortdurende proces werken wij vooral met het idee: ”Hoe meer we ons zelf ontwikkelen, des te meer en dieper geven wij degene met wie wij werken de mogelijkheid zich te ontwikkelen”. In dit vervolg tot Master Practitioner raken de leerlingen met dit proces vertrouwd. Het doel is dan ook de begeleiding van de ontwikkeling van andere mensen, aanleiding is de eigen persoonlijke ontwikkeling als voorwaarde daartoe. Er wordt gewerkt met innovatieve methodes van Logosynthese. Thema’s van de masterklassen zijn bijvoorbeeld Het Nu, Creatie en Het Zelf.

 

Gebruik

Een afgesloten Master Practitioner in Logosynthese getuigt ervan dat de persoon zowel innerlijk als uiterlijk diepgaand heeft gewerkt aan het eigen ontwikkelingsproces en zich uitgebreid en intensief met Logosynthese heeft beziggehouden. Het is de basis om andere mensen diepgaand te begeleiden bij het aannemen en verdere ontwikkelen van hun levenstaak, alsmede bij de verbreding van hun mogelijkheden. De Master Practitioner in Logosynthese is een van de voorwaarden, om Trainer in Logosynthese te worden en seminars voor deskundigen te geven.

 

Het traject naar Master Practitioner in Logosynthese

Voor het Master Practitioner in Logosynthese neemt men na afsluiting van de Practitioner vervolgopleiding deel aan Master Classes , die een essentieel bestanddeel zijn van het MPL-curriculum. De vervolgopleiding tot Master Practitioner bevat de volgende onderdelen:

  • Introductieseminar De weg van het nu
  • Het niet gevolgde seminar van de Practitioner opleiding (de weg van de moed, wil, of vertrouwen)
  • Minstens 3 Master Classes
  • Het afsluiten van een contract van minstens 2 jaar met een mentor, die de kandidaat tot aan de certificering begeleidt. Geaccrediteerde mentoren vind je here
  • Deelname aan een oefengroep met 4-6 bijeenkomsten per jaar
  • Schriftelijk persoonlijk verslag
  • Collegiale discussie tussen de MPL-kandidaat en een groep deskundigen

 

De grafiek laat het opleidingsproces voor kanditaten zien.Een gedetailleerde beschrijving van de onderdelen van de vervolgopleiding vind je in het  Certification regulations. Neem bij interesse en/of vragen a.u.b. contact met ons op: contact@logosynthesis.international.