Logosynthesis Logo

Voor wie?

De vervolgopleiding tot Practitioner in Logosynthese® is gericht op deskundigen in coaching, supervisie, psychotherapie of andere begeleidingsvormen, waarvoor men gekwalificeerd is door een uitgebreide, afgeronde opleiding in deze richting.De basis van deze vaardigheden wordt in het Practitioner curriculum niet meer behandeld, maar verondersteld. Wanneer je (nog) niet aan deze voorwaarden voldoet, neem dan a.u.b. contact met ons op. Tot nu toe zijn wereldwijd ongeveer 150 Practitioners in Logosynthese gecertificeerd.

 

Inhoud en doel

In het curriculum Practitioner in Logosynthese staan het aanleren en toepassen van de methode Logosynthese voorop. Daarnaast is de vervolgopleiding bedoeld voor de uitgebreide persoonlijke ontwikkeling van de leerling, om daarmee cliënten zo goed mogelijk en diepgaand te ondersteunen. Deze ondersteuning in de ontwikkeling van de cliënt is alleen mogelijk wanneer de deskundige zich zelf continue ontwikkelt.

Thema‘s, waarbij met Logosynthese gewerkt wordt, kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • oplossen van blokkades in de vormgeving van je leven of in je carrière
 • conflictmanagement
 • blokkades bij het optreden voor grotere groepen
 • Dmoeilijkheden bij het nemen van beslissingen
 • spanningen in relatie en familie
 • omgaan met lichamelijke symptomen
 • oplossen van emotionele blokkades
 • omgaan met blokkades en faalangst
 • angsten bij communicatie op het werk

 

Gebruik

Coaches, supervisoren en psychotherapeuten leren een nieuwe methode en een denkmodel, die een aanvulling zijn op hun reeds bestaande praktijk en die het repertoire aan methodes uitbreidt.

Voor deskundigen in psychotherapie op het gebied van pathologische patronen in voelen, denken en gedrag, biedt Logosynthese een belangrijke bijdrage aan het bestaande palet van methoden, bijvoorbeeld bij het verwerken van traumatische ervaringen, fobieën, eetstoornissen en depressies.

De afgeronde opleiding Practitioner in Logosynthese toont aan, dat je Logosynthese veilig en professioneel in je praktijk kunt gebruiken en dat je tegelijkertijd een persoonlijk ontwikkelingsproces hebt doorlopen, om de mensen met wie je werkt diepgaand te begeleiden.

De afgeronde opleiding ‘Practitioner in Logosynthese‘ toont aan, dat je Logosynthese veilig en professioneel in je praktijk kunt gebruiken en dat je tegelijkertijd een persoonlijk ontwikkelingsproces hebt doorlopen, om de mensen met wie je werkt diepgaand te begeleiden.

Als gecertificeerde Pracitioner in Logosynthese heb je toestemming om deze titel bij je kwalificaties te noemen en Logosynthese officieel toe te passen. Als lid van de LIA komt je naam op de website te staan en kunnen potentiële cliënten je gemakkelijk vinden. Verder is het voltooien van deze opleiding voorwaarde om Instructor in Logosynthese, a Master Practitioner in Logosynthese of Trainer in Logosynthese te worden.

 

Het traject naar Practitioner in Logosynthese®

Het opleidingsprogramma tot Practitioner in Logosynthese wordt aangeboden door erkende leraren. De opleiding omvat 12 seminardagen, 2 eenheden supervisie alsmede een schriftelijke eindscriptie. De opleiding begint in elk geval met de Basistraining Logosynthese voor deskundigen.

Over de andere seminars en thema’s alsmede over de volgorde waarin je daaraan deelneemt, beslis je zelf, afhankelijk van je interesses en specialismen. In de seminars wordt gewerkt met plenaire input en life-demonstraties en er wordt gewerkt in zogenaamde oefengroepen, waarin je afwisselend de rol van cliënt, begeleider, coach of waarnemer hebt.

De opleiding bevat de volgende onderdelen:

 • Deelname aan de Basistraining Logosynthese. Dit seminar geeft een overzicht over het model en de methode met theorie, demonstraties en oefeningen.
 • Deelname aan Logosynthese Live. Deze workshop biedt de gelegenheid het model en de werking van Logosynthese aan de hand van persoonlijke thema’s van de deelnemers te onderzoeken.
 • Deelname aan minstens twee van de drie meerdaagse Themaseminars: ‘De weg van de moed’, ‘De weg van de wil’ and ‘De weg van het vertrouwen’.
 • Twee dagen groepssupervisie of 3 uur persoonlijke supervisie. Geaccrediteerde supervisoren vind je hier.
 • Een schriftelijke eindscriptie over je eigen leerervaringen met Logosynthese en met een casus van het werk met één van je cliënten.
 • Deelname aan een oefengroep met 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar.

De grafiek laat het opleidingsproces voor Practitioner kandidaten zien. Een gedetailleerde beschrijving vind je in het certificeringsreglement. Als je geïnteresseerd bent of vragen hebt, neem dan a.u.b. contact met ons op: contact@logosynthesis.international