Logosynthesis Logo

De drie themaseminars

Tijdens de themaseminars krijgt men meer inzicht en leert men meer over de toepassing van Logosynthese met betrekking tot belangrijke gebieden van het leven.

  • ‘De weg van de moed’ laat zien hoe men in het leven omgaat met belastende ervaringen in verleden, heden en toekomst.
  • ‘De weg van de wil’ beschrijft de omgang met levenstaken – bij succes en falen.
  • ‘De weg van het vertrouwen’ richt zich op het omgaan met afstand en nabijheid, aangaan en beëindigen van relaties.

Bij elk seminar onderzoekt men hoe herinneringen, fantasieën, overtuigingen en emoties tot blokkades kunnen leiden en hoe deze kunnen worden opgelost met behulp van Logosynthese. Het ontrafelen van de eigen persoonlijkheid is daarbij essentieel.

Themaseminars en Logosynthese agenda