Logosynthesis Logo

Logosynthese® is een nieuw, uitgebreid systeem voor persoonlijke ontwikkeling.

Ze wordt ingezet bij coaching, supervisie, psychologische begeleiding en psychotherapie – en als hulpmiddel bij zelf-coaching. In 2005 ontdekte Dr. Willem Lammers de uitgangsprincipes en sindsdien ontwikkelde hij het systeem steeds verder.

 

Het systeem omvat een model, veranderingsprincipes en concrete interventies.

Logosynthese is veel meer dan een methode en kan de persoonlijke ontwikkelingsweg diepgaand bevorderen, alsook het denken over zichzelf en de wereld ingrijpend veranderen. Ook de spirituele dimensie vindt hier haar plaats. Het model is ingebed in een consequent holistisch wereldbeeld.

 

Logosynthese gebruikt het oeroude potentieel van het woord om storende patronen in denken, voelen en gedrag op te lossen.

Je gebruikt daarvoor precies geformuleerde zinnen, die bij jezelf of bij anderen die je begeleidt een veranderende werking hebben. Deze werking gaat ver over de inhoudelijke betekenis van de zinnen heen.

 

De toepassing van Logosynthese is eenvoudig, elegant, effectief en goed inzetbaar.

Wie Logosynthese voor het eerst leert, heeft meestal wat tijd nodig om te accepteren dat verandering zo eenvoudig en snel kan gaan.
Logosynthese integreert concepten van vele scholen in begeleide verandering. Deskundigen uit verschillende vakgebieden zullen grondbeginselen van hun eigen school in Logosynthese herkennen: psychoanalyse, transactionele analyse, NLP, hypnotherapie en energie psychologie. De combinatie van de grondbeginselen en het proces zijn echter uniek en zelfs voor professionals verrassend.