Logosynthesis Logo

LIA - LOGOSYNTHESIS INTERNATIONAL ASSOCIATION

is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie, die zetelt in Zwitserland.

De LIA…

  • ondersteunt deskundigen en andere geïnteresseerden op het gebied van Logosynthese®
  • vormt een wereldomvattend netwerk met vele actieve aanknopingspunten
  • biedt een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring
  • draagt bij aan de verbreiding van Logosynthese®
  • bevordert de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van Logosynthese®
  • certificeert professionals op meerdere niveaus


De leden van de LIA zijn deskundigen in coaching, supervisie, psychologische begeleiding en psychotherapie.

 

Begeleiding gezocht?

Deze coaches, therapeuten en supervisoren zijn opgeleid en gecertificeerd in Logosynthese®. Ze bieden professionele ondersteuning. and can offer you professional support.

Kennismaken?

Open seminars voor alle geïnteresseerden. Hier leer je Logosynthese® kennen en toepassen voor zelfcoaching and apply it yourself.

Deskundige worden?

Gecertificeerde opleiding voor coaches, therapeuten en supervisoren. Hier vind je de Basistraining Logosynthese en alle andere seminars tot Practitioner/Master Practitioner.